Fotografie "Stolicy"

Witryna jest poświęcona projektowi badawczemu pt.
Fotograficzny obraz powojennej Warszawy – inwentaryzacja i analiza zdjęć publikowanych na łamach czasopisma „Stolica” w latach 1946–1989

finansowanemu w ramach stypendium m.st. Warszawy

Co na łamach „Stolicy” prezentował Edward Hartwig a co Zbyszko Siemaszko? Czy wygrywał zawsze reportaż czy pojawiała się fotografia kreacyjna? Na te i wiele innych pytań odpowie niniejszy projekt badawczy

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij