Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Kontakt z autorką

dr Weronika Kobylińska-Bunsch – historyczka sztuki, specjalistka w zakresie historii i teorii fotografii, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia także na łódzkiej PWSFTviT na kierunku fotografia.

Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („START”), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Fundacji GESSEL oraz laureatka stypendium twórczego z budżetu MKiDN. Jej projekty były finansowane m.in. w ramach programu CENTRAL realizowanego przez Humboldt-Universität zu Berlin, dzięki czemu mogła prowadzić kwerendy w Art Institute of Chicago, Museum of Contemporary Photography (Chicago), Victoria&Albert Museum (Londyn) czy w Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte (Rzym).

Obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Historycznym UW o problemie definiowania awangardy w kontekście polskiej fotografii, którą obecnie przygotowuje do druku.

W 2018 r. pod jej redakcją ukazała się publikacja Architektura w krajobrazie: harmonia – kompromis – konflikt. W 2019 r. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki wydała jej książkę Ogólnopolskie Wystawy Fotografiki w Zachęcie 1952–1962, będącą efektem jej pracy w grancie NPRH Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970.

Pełni funkcję zastępcy redaktor naczelnej czasopisma „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”. Koordynatorka polskiego oddziału międzynarodowej sieci badawczej Ars Graphica.

Brała udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (Chicago, Berlin, Budapeszt, Florencja, Leicester). Autorka kilkunastu tekstów naukowych dotyczących różnych obszarów dwudziestowiecznej kultury wizualnej.

Kontakt: w.kobylinska@uw.edu.pl

Dodatkowe informacje (m.in. wykaz konferencji i publikacji):

Reklama
%d blogerów lubi to: